Ons verhaal

Wij hebben gemerkt dat, ondanks de grote verscheidenheid, er geen algemene verenigingen zijn binnen de Vlaamse LGBT-gemeenschap. Iedere vereniging heeft zijn doelgroep. Dat heeft ons er toe aangezet om deze vereniging op te starten. Gaan we beter zijn? Geen idee. Maar we willen het in ieder geval wel anders doen. Wij gaan ons niet bezighouden met de politieke rand. We gaan wel ten dienste staan van de politieke kaste als het gaat over het verschaffen van informatie. Wij gaan ons concentreren op het slaan van een brug tussen de LGBT-gemeenschap enerzijds en de maatschappij anderzijds. Zodoende zullen al onze acties en events open staan voor iederen, natuurlijk wel met de focus op de LGBT-gemeenschap. Onze doelstellingen zijn verscheiden. We willen 3 verschillende thema's bewandelen, LGBT, kansarmoede en psychologische ondersteuning. het is onze mening dat deze 3 pijlers nauw met elkaar verbonden zijn door onbegrip, disrespect en sociale uitsluiting. Een 2de doelstelling die we hebben is om Kids , Jongeren en personen met eender welke beperking ook een platform te geven. Zij komen te weinig of zelfs niet aan bod. Ons inziens hebben zij ook een stem die mag gehoord worden. Natuurlijk, dit vraagt allemaal de nodige inspanningen. Om dit allemaal in goede banen te leiden en gezien de problematiek waar onze vrijwilligers mee in contact zullen komen, zullen onze vrijwilligers allemaal een basisvorming krijgen. Voor onze Coördinatoren, zowel op lokaal als op nationaal vlak, zullen extra vormingen voorzien/verplicht worden. Zo zullen wij van onze Coördinatoren verwachten dat zij op korte termijn 40 verschillende voorkeuren, romantisch en seksueel, en genderidentiteiten kennen en de betekenis ervan. Binnen het gebied van Eerstelijns Psychologische Bijstand zullen de vrijwilligers ook vormingen krijgen die betrekking hebben met het onthaal, begeleiding en doorsturen van eender welke problematiek.

Om met een bekende uitspraak te eindigen, If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can contact... the BPV-Team.

Nooit opgeven.

Belangrijke en goede dingen hebben nu eenmaal tijd nodig.