Waar zijn we mee bezig?

Voor Oudenaarde en Antwerpen zoeken we partners zodat we daar al met praatcafés kunnen beginnen. Voor Roeselare en Wetteren doen we hetzelfde, alleen op iets langere termijn.


Sylvia is aan het uitzoeken hoe we een opvangnet kunnen uitbouwen voor mensen die een psychiatrische problematiek hebben, maar binnen de zorg steeds uit de boot vallen. Het is geenszins de bedoeling dat we psycholoog of psychiater willen spelen. We willen deze mensen in de eerste plaats een houvast bieden. Zowel binnen de LGBT-gemeenschap als daarbuiten liggen de zelfmoordstatistieken bedroevend hoog.

Vicky is aan het uitzoeken hoe we de leeftijdsgrens voor vrijwilligers kunnen verlagen naar 14 jaar. Wettelijk gezien is die grens 16 jaar. Door een goede en wettelijke omkadering willen we graag jongeren vanaf 14 jaar de kans geven om eveneens bij ons aan de slag te gaan. Hiervoor onderhouden we momenteel informele contacten met psychiatrische instellingen.